BURGUNDY   FKO  #freshkolife #freshko #fko #elemonkey #oneofone #tgod #paramountstudios #hollywoodca

BURGUNDY FKO #freshkolife #freshko #fko #elemonkey #oneofone #tgod #paramountstudios #hollywoodca